Zasady licencjonowania

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa- Użycie niekomercyjne- Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL), która zezwala na jego kopiowanie i rozpowszechnianie, przy jednoczesnym odpowiednim oznaczeniu autorstwa utworu, podaniu odnośnika do licencji i wskazaniu zmiany, jeśli takie zostały dokonane. Licencja ta nie zezwala wykorzystywać utworu do celów komercyjnych, ponadto remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa- Użycie niekomercyjne- Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pełny tekst licencji dostępny jest na stronie internetowej Creative Commons (pełny tekst licencji).

Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa- Użycie niekomercyjne- Bez utworów zależnych 3.0 Polska na korzystanie z utworów zamieszczonych w bazie nastąpi po udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania i wybraniu opcji „Pobierz wersję elektroniczną utworu”. Akceptacja warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w sposób dorozumiany w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.