O bazie

Prezentowana baza stworzona została przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, będący Instytucją Pośredniczącą dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Programu, który za cel główny stawia sobie umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich. Opracowany zbiór gromadzi utwory wytworzone przez Beneficjentów w ramach realizowanych przez nich projektów z takich obszarów jak edukacja, przedsiębiorczość, integracja społeczna oraz oddolne inicjatywy lokalne. Baza obejmuje trzy priorytety VII, VIII oraz IX wraz z działaniami i poddziałaniami obsługiwanymi przez Instytucję Pośredniczącą. Znajdują się tu m.in. różnorodne publikacje, ciekawe poradniki, raporty, filmy instruktażowe – jednym słowem wszystko to, co wypracowane zostało w ramach realizowanych projektów. Innowacyjne pomysły, ciekawe idee do tej pory dla wielu nieosiągalne, dzięki dofinansowaniu zostały urzeczywistnione i w pełni zrealizowane. Chcemy je Państwu pokazać, rozpowszechniać, a przede wszystkim umożliwić dalsze ich wykorzystanie w innych realizowanych projektach.

Wyszukiwarka pomoże Państwu zawęzić obszar szukanego utworu. Wszystkie udostępnione utwory są możliwe do pobrania po udzieleniu odpowiedzi na dwa krótkie pytania. Posłużą one jedynie do celów statystycznych. Pobranie utworu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zapoznaniem się z licencją, na podstawie której udostępniamy utwory. Należy zatem pamiętać, iż późniejsze wykorzystanie utworu wiąże się z przestrzeganiem licencji, którą w tym przypadku jest Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Z uwagi na fakt, iż jest ona stosunkowo restrykcyjna w szczególnych przypadkach Instytucja Pośrednicząca będzie rozpatrywać możliwość jej rozszerzenia. W tym celu należy taką potrzebę zgłosić Instytucji Pośredniczącej.


Zachęcamy zatem do korzystania z bazy i jej zasobów, a wszelkie uwagi bądź wątpliwości proszę zgłaszać na adres mailowy: ewodniok@slaskie.pl.