Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 / Dokumenty/Wytyczne

2011-12-30

Nowa wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS


2011-02-02

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS


2010-05-18

Wzór Załącznika nr 2 do wniosku o płatność

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL nt. wzoru pomocniczego Załącznika nr 2 do wniosku o płatność: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

Mając na uwadze efektywne wdrażanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca opracowała wzór pomocniczy Załącznika nr 2: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, którego stosowanie zaleca przy sporządzaniu wniosku o płatność.

Formularz dzięki zastosowanym formułom oraz walidacji wprowadzonych wartości pozwoli uniknąć błędów rachunkowych występujących podczas wprowadzania danych.Jednocześnie dostępny poniżej dokument jest zgodny ze wzorem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

* Wyjaśnienie dotyczące formatowania warunkowego poszczególnych pól formularza:

  • Kolor żółty oznacza, że nie wprowadzono wymaganych wartości.
  • Kolor czerwony oznacza, iż wartości Mp są mniejsze od wartości Mr (Mp powinno być zawsze >_ Mr).
  • Kolor zielony oznacza, że wartość „ w tym..." przewyższa wartość „Ogółem".

 


Uszczegółowienie wnioskowanej transzy dotacji rozwojowej
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego