Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałanie 7.1.3 / Informacje o projekcie

2009-02-17

Projekt systemowy "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"

Projekt systemowy „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 obejmuje podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej oraz specjalistyczne doradztwo.

Głównym celem projektu systemowego jest rozwijanie efektywnego systemu wsparcia rozwoju zawodowego pracowników instytucji pomocy socjalnej oraz innych podmiotów realizujących zadania w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie województwa śląskiego.

Realizacja projektu stwarza możliwość zwiększenia umiejętności kadr i potencjału organizacyjnego na poziomie regionalnym oraz zapewnienia odpowiednich warunków dla realizacji przez instytucje pomocy społecznej zadań z zakresu aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest między innymi do pracowników i wolontariuszy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, osób zatrudnionych w samorządzie terytorialnym bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań, a także do pracowników i wolontariuszy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz publicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich).

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności stałego rozwoju zasobów ludzkich oraz poprawy jakości i dostępności kształcenia dostosowanego do potrzeb beneficjentów, wzbogacenia oferty pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego m.in. o tematykę rozwoju instrumentów aktywnej integracji, a także kształtowania kapitału społecznego w województwie śląskim poprzez promocję działań partnerskich i ulepszanie jakości systemów zarządzania instytucjami pomocy społecznej.
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego