Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałanie 8.2.2 / Reg. Strat. Innowacji / Informacje o projekcie

2009-05-13

Informacje o projekcie

Projekt systemowy Samorządu Województwa pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" będzie realizowany w ramach Działania 8.2. Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacyjne" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt będzie realizowany w latach 2008-2012 przez struktury pełniące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego następujące funkcje:

  • Jednostkę Zarządzającą Regionalnym Systemem Innowacji (JZ RSI)- Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Jednostkę Koordynującą Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JK RIS) - Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego.

Zgodnie z przyjętą wizją roli innowacji w województwie śląskim, Regionalna Strategia Innowacji służyć ma rozwojowi badań naukowych i wspieraniu przedsiębiorczości, co w efekcie prowadzić będzie do podniesienia potencjału gospodarczego regionu.

W tym celu zostanie opracowany nowy Program Wykonawczy dla Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2009-2010 jako jedno z zadań projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskiem Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Cele projektu to między innymi promocja współpracy, wymiana informacji i nawiązywanie kontaktów biznesowych między gospodarką a sferą naukowo-badawczą, co w efekcie ma przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjności całego regionu. Od innowacyjności zależy nie tylko wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, ale także bezpośrednie korzyści dla każdego sektora gospodarki - bo „wyobrażenia tworzą rzeczywistość".
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego