Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2007-07-27

Przygotowania do wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opracowano zasady powoływania i wyboru kandydatów oraz harmonogram naboru do Podkomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rozpoczął działania związane z powołaniem Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PKM PO KL). W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki funkcjonować będzie – na szczeblu krajowym – Komitet Monitorujący oraz 16 podkomitetów w regionach. Powołane one zostaną przez Komitet Monitorujący PO KL, który określi jednocześnie jego strukturę. Do zadań podkomitetu należy m.in.
  • zatwierdzanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów,
  • kontrolowanie realizacji szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów,
  • ocena realizacji priorytetów oraz wyników ocen związanych z monitorowaniem ich realizacji,
  • zatwierdzanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów,
  • proponowanie zmian ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności służącym usprawnieniu zarządzania programem,
  • zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania priorytetów PO KL z działaniami realizowanymi w ramach innych programów, współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Ponadto, PKM PO KL rekomenduje roczne plany działania przygotowane przez Instytucje Pośredniczące PO Kapitał Ludzki. Zasady powoływania i wyboru kandydatów oraz harmonogram naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela środowiska akademicko-naukowego do Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego w latach 2007 – 2013 zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego