Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 7.3 / 1/POKL/7.3/2008 / Ocena merytoryczna

2008-05-15

Wyniki konkursu dla Działania 7.3

Lista wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu nr 1/POKL/7.3/2008 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Lista wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu nr 1/POKL/7.3/2008 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim. W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 955/163/III/2008 z dnia 15 maja 2008r. listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu nr 1/POKL/7.3/2008 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje powyższą listę. Wymagany poziom minimum punktowego (uzyskanie co najmniej 60 punktów podczas oceny ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej) osiągnęło 29 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

IOK - po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami - ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania, w ramach przedmiotowego konkursu.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego