Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Ewaluacja

Ewaluacja

EWALUACJA :

Definicja  Unii Europejskiej/ Komisji Europejskiej:

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (2007 -2013):

Ewaluacja ma na celu poprawę: „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".

Definicja wypracowana przez Krajowa Jednostka Oceny (KJO):

Ewaluacja osąd wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości)  i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz wyprodukowanych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii"

Cele ewaluacji

  • Udoskonalenie sposób funkcjonowania instytucji uczestniczących w  realizacji PO KL
  • Poprawa jakości, skuteczności i efektywności programu
  • Uzyskanie informacji niezbędnych do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, tak aby trafniej odpowiadać na potrzeby odbiorców (zarówno aktualnych jak i przyszłych)
  • Wskazanie rezultatów PO KL,  a także  wpływ PO KL na osiąganie celów społeczno - gospodarczych  wyznaczonych  w strategiach krajowych i unijnych

Przydatne linki

  • http://www.equal.gov.pl/Materialy+publikacje+ekspertyzy/

 

 

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego