Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 7.2.1 / 2/POKL/7.2.1/2008 / Procedura odwoławcza

2009-09-30

Wyniki konkursu 2/POKL/7.2.1/2008 po protestach

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

Lista rankingowa wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów  w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu  nr 2/POKL/7.2.1/2008.
W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego listy rankingowej wniosków, które z pozytywnym skutkiem zakończyły etap procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działania 7.2 Przeciwdzałanie wykluczeniu i wmocnienie sektora ekonomii społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotową listę.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego