Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty innowacyjne i ponadnarodowe / Reg. Sieci Tematyczne

2009-10-15

Regionalne Sieci Tematyczne

Głównym celem powołania Sieci Tematycznych w ramach PO KL jest wspieranie innowacyjności i zapewnienie odpowiedniej jakości projektom innowacyjnym. Zapewnienie odpowiedniej jakości będzie odbywało się m.in. poprzez system opiniowania strategii wdrażania realizacji i walidacji produktów projektów innowacyjnych.

Sieci Tematyczne PO KL mają także kluczowe znaczenie dla właściwego przebiegu procesu upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych. Sieci mają być forum dialogu pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty w poszczególnych obszarach tematycznych a ekspertami i praktykami zajmującymi się danym obszarem oraz decydentami. Formuła ta ma być bazą dla  wypracowania  mechanizmów, struktur i narzędzi wspierających upowszechnianie rezultatów projektów innowacyjnych i włączanie ich do głównego nurtu polityki i praktyki działania instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

Sieci Tematyczne na poziomie krajowym będą odpowiadać podstawowym obszarom wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada się utworzenie sieci w 4 obszarach tematycznych:

  • zatrudnienie i integracja społeczna,
  • adaptacyjność,
  • edukacja i szkolnictwo wyższe.
  • dobre rządzenie.

Na poziomie regionalnym określenie obszarów działania  sieci będzie zależało od  zakresu tematycznego przyjętych do realizacji projektów innowacyjnych PO KL.

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego