Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 9.5 / 2/POKL/9.5/2009 / Ocena formalna

2010-01-07

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach trzeciej rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/9.5/2009

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków w ramach trzeciej rundy konkursu nr 2/POKL/9.5/2009 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich", Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) do dnia 30-11-2009r. IOK przedstawia listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej.

Komisja Oceny Projektów rozpoczęła ocenę merytoryczną wniosków znajdujących się na przedmiotowej liście w dn. 31-12-2009r. Planowany termin zakończenia posiedzenia KOP w ramach tej rundy konkursowej przypada na dzień 25-02-2010r. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny merytorycznej w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia prac Komisji Oceny Projektów, na którym oceniany był dany wniosek


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego