Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty innowacyjne i ponadnarodowe / Konkursy / 1/POKL/9.6/2009 / Ocena formalna

2010-01-19

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.6/2009

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków złożonych na konkurs zamknięty  nr 1/POKL/9.6/2009 w ramach tematu: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego  w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) przedstawia listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny merytorycznej   w terminie 40 dni roboczych od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym.

Jednocześnie, Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu 1/POKL/9.6/2009.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego