Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 9.1.2 / 1/POKL/9.1.2/2010 / Ocena merytorczyna

2010-08-30

Wyniki konkursu 1/POKL/9.1.2/2010

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotową listę.

IOK podjęła decyzję o zakontraktowaniu wszystkich wniosków spełniających minimum punktowe. Ponieważ wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania przekracza alokację zabezpieczoną dla przedmiotowego konkursu, Wnioskodawcy, których projekty otrzymały średnią ocenę poniżej 93 punktów, będą mogli otrzymać środki na realizację projektów w roku 2010 w miarę ich dostępności w planie finansowym, bądź rozpocząć ich realizację zgodnie z harmonogramem poprzez zaangażowanie środków własnych.

Decyzja w w/w przypadkach każdorazowo będzie podejmowana przez Instytucję Pośredniczącą.


IOK - po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami - ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania, w ramach przedmiotowego konkursu.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego