Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałanie 8.2.2 / Design Silesia / I Edycja / Informacje o projekcie

2010-09-17

Informacje o projekcie

DESIGN SILESIA

„Design Silesia" to projekt systemowy Samorządu Województwa Śląskiego zaplanowany do realizacji w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL. Liderem przedsięwzięcia jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego a partnerami: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie  oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Projekt promuje wykorzystanie designu w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie podnoszenia ich innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności. Pokazuje również jak efektywnym narzędziem potrafi być design w procesie kształtowania przestrzeni publicznej. Design wymaga specjalistycznej wiedzy i systemu wsparcia jego wdrożenia, wpływa  na przemianę jakości przestrzeni publicznej i usług, w tym komunikacji. Jest to narzędzie promocji nie tylko produktu czy usługi, ale również regionu - element kształtowania przestrzeni publicznej. Dlatego ważne jest, aby stworzyć sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, projektantami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i środowiskiem akademickim. Do tego celu prowadzić będą zaplanowane w projekcie „Design Silesia" działania, a są nimi cykle szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli wspomnianych środowisk, wizyty studyjne umożliwiające zapoznanie się z pomysłami i rozwiązaniami wypracowanymi przez znaczące ośrodki europejskie, wymianę dobrych praktyk oraz przeniesienie rozwiązań europejskich  na grunt regionu śląskiego; oraz liczne imprezy promujące design, jak konkurs Śląska Rzecz", wystawa „Najlepsze projekty dyplomowe" czy warsztaty projektowe „Letnia Szkoła Designu". W ramach „Design Silesia" zostanie wykonane szczegółowe badanie potrzeb woj. śląskiego w zakresie designu oraz analiza stanu wzornictwa przemysłowego w regionie.W ramach projektu powołana zostanie Rada Ekspertów składająca się z wybitnych postaci europejskiego designu i autorytetów w tej dziedzinie.
Projekt promuje społeczną funkcję designu jako narzędzia do stworzenia wszystkim ludziom równych szans brania udziału we wszystkich dziedzinach życia. Aby cel ten został osiągnięty, otaczająca nas architektura, przedmioty codziennego użytku, usługi, kultura i informacja - krótko mówiąc, wszystko co jest wyprodukowane przez ludzi i dla ludzi - musi być dostępne i przystosowane dla każdej osoby w naszym społeczeństwie z możliwością adaptacji do zmian jakie progresywnie następują u każdego człowieka.

Okres realizacji projektu to 01.04.2010 r. do 31.12.2010 r. Planuje się drugą edycję przedsięwzięcia.


Obrazek JPG [11kB]

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego