Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 8.2.1 / 1/POKL/8.2.1/2010 / Ocena merytoryczna

2011-03-09

Wyniki konkursu dla Poddziałania 8.2.1 - aktualizacja

Informacja Instytucji Pośredniczącej

W związku z błędnie zamieszczonym w dniu 8 marca 2011r. załącznikiem do Listy rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach konkursu nr 1/POKL/8.2.1/2010 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotowy załącznik.

Zmiana dotyczy statusu wniosków, które zgodnie z zapisem punktu 6.10 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2010 r., zostały ocenione pozytywnie i rekomendowane przez KOP do dofinansowania lecz decyzją Zarządu Województwa Śląskiego dofinansowania nie otrzymały (kolumna „wynik oceny"). 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego