Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Działanie 9.2 Mam zawód- mam pracę w regionie / Informacje o projekcie

2011-03-24

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie „Mam zawód - mam pracę w regionie"

Mam zawód - mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Okres realizacji: 1.04.2011 - 31.08.2014 r.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach.

Łącznie w Projekcie weźmie udział ponad 14 000 uczniów z 258 szkół z terenu województwa śląskiego. Zaplanowane działania to:

 • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;
 • zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy certyfikowane m.in.  AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B,  z obsługi programów księgowych;
 • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
 • wizyty studyjne u pracodawców;
 • doposażenie szkół/placówek kształcenia zawodowego, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Co gwarantuje udział w Projekcie?

Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
 • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych - autoprezentacja, pokonywanie stresu,
 • podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:

 • scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje,
 • zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności,
 • określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.

Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:

 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;
 • zajęcia pozaszkolne m.in. z języka angielskiego, technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy/kursy certyfikowane m.in. SEP, CISO, AUTOCAD, spawania, prawa jazdy kat. B, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, grafiki komputerowej, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
 • staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.

Uczestnicy Projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

Dodatkowo uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów online, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie e-learningowej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

W ramach Projektu doposażone zostaną pracownie praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, które prowadzą kształcenie na kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (m.in. branża energetyczna, telekomunikacyjna, informatyczna, transport, ochrona środowiska).

Więcej na stronie www.e-zawodowcy.eu


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego