Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 9.1.2 / 1/POKL/9.1.2/2011 / Ocena formalna

2011-06-03

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2 /2011

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków w ramach konkursu  nr 1/POKL/9.1.2/2011 dla Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) przedstawia listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej. Powyższa lista może zostać rozszerzona  o wnioski, które zostaną poprawnie uzupełnione po ocenie formalnej (zgodnie  z uwagami i w terminie wskazanym przez IOK).


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego