Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Działanie 9.2 Mam zawód- mam pracę w regionie / Aktualności

2012-01-02

Rekrutacja uczestników projektu

Informacja o projekcie

Dnia 24 listopada 2011 roku uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 3221/100/IV/2011 przyznane zostało dofinansowanie projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie". Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 29 grudnia 2011 roku zatwierdził Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (uchwała nr 3589/110/IV/2011). Obecnie Partnerzy Projektu są w trakcie podpisywania umów partnerskich z Liderem Projektu. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego Zasad realizacji projektu systemowego.

Lider projektu „Mam zawód - mam pracę regionie" wyznaczył ramy czasowe naboru uczestników w okresie od 9 stycznia do 29 lutego 2012 roku. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, wskazany przedział czasowy dotyczy Partnerów, którzy zdecydowali się rozpocząć działania w ramach Projektu w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. Partnerzy sami decydują o momencie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w określonych ramach czasowych, jednocześnie mając na uwadze, że okres trwania naboru nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych.

Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów przez kandydatów Partnerzy zamieszczają na swoich stronach internetowych. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez kandydata Partnerowi właściwemu ze względu na siedzibę szkoły następujących dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego do Projektu;
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • ankiety rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej:


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego