Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Aktualności

2012-03-09

Oświadczenie uczestnika projektu

Interpretacja dot. przetwarzania danych osobowych uczestników

Zgodnie z informacją przekazaną przez Instytucję Zarządzającą PO KL, interpretacja Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że przesłanką legalności przetwarzania w zbiorze pod nazwą Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL jest niezbędność tych danych dla zrealizowania uprawnienia lub spełniania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tym samym z dniem 1 stycznia 2012 r. nie jest wymagane zbieranie od uczestników projektów zgody przetwarzania ich danych.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym w ramach Programu, w myśl Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. Uczestnik Projektu jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Zasad.

Wzór Oświadczenia w brzmieniu dostosowanym odpowiednio przez Instytucję Pośredniczącą zamieszczono poniżej.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego