Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2012-07-26

IV edycja projektu stypendialnego

"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr IV/22/5/2012 przyjął Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja" będący podstawowym dokumentem regulującym zasady udzielania  stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Celem Projektu jest budowanie podwalin regionalnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięć na rzecz niwelowania barier w dostępie do edukacji podjętych w ramach trzech poprzednich edycji. Modyfikacją w stosunku do założeń poprzedniej edycji projektu jest zmiana brzmienia kryteriów rekrutacji oraz przyjęcie rozwiązań, które ułatwią i uproszczą proces aplikowania o stypendium, nie naruszając przyjętych zasad dystrybucji funduszy strukturalnych.

W oparciu o przepisy Regulaminu we wrześniu 2012 r. zostanie ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego nabór wniosków o przyznanie stypendium, jak również opublikowane pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji projektu. Zachęcamy Państwa do monitorowania informacji zamieszczanych na naszej stronie.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego