Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / Poddziałanie 8.2.2 / Design Silesia / II Edycja / Informacja o projekcie

2012-08-23

Informacja o projekcie - Design Silesia II edycja

„Design Silesia II" jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2010 roku, którego głównym celem było przybliżenie przedsiębiorcom, samorządom oraz środowisku akademicko-naukowemu tematu designu oraz zachęcanie do wdrażania innowacji poprzez design.

Design odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu nowych produktów, usług i systemów.

To sposób rozwiązywania problemów i znajdowywania najlepszych rozwiązań nastawionych na różnorodnych użytkowników. Design może pozytywnie wpływać na przemianę jakości przestrzeni publicznej i usług, wpływać na wzrost innowacyjności regionu i odpowiadać na oczekiwania społeczne.

Design wymaga specjalistycznej wiedzy i systemu wsparcia jego wdrożenia. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, projektantami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i środowiskiem akademickim.

Pierwsza edycja projektu „Design Silesia" udowodniła, że popyt na design w województwie śląskim wzrasta i jest niezbędnym narzędziem w budowaniu innowacyjności regionu. By jak najlepiej korzystać z narzędzia, jakim jest design, Lider Projektu (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) wraz z czterema partnerami (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Ars Cameralis Silesiae Superioris, Politechnika Śląska w Gliwicach, Zamek Cieszyn) zaplanował szereg działań.

Działania zaplanowane na 2011 i 2012 rok:

Mobilna Galeria Designu, która pojawi się w 12 lokalizacjach w 4 subregionach.

Cykle szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli środowisk samorządowych, biznesowych, akademickich i projektantów.

Opracowanie bazy wiedzy o trendach we wzornictwie w regionie - „Śląski Design".

„Projektujemy sektor publiczny" - analiza dostępności usług w instytucjach publicznych pod nadzorem europejskich ekspertów.

Wizyty studyjne umożliwiające zapoznanie się z pomysłami i rozwiązaniami wypracowanymi przez znaczące ośrodki designu w Europie.

„Design Office" - biuro dedykowane głównie młodym projektantom - studentom i absolwentom z całego regionu, którego celem jest pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie lub w rozpoczęciu samodzielnej działalności projektowej.

Warsztaty projektowe „Design w terenie", których celem jest stworzenie rozwiązań projektowych dla wybranych gmin w województwie śląskim.

„Odlotowa Galeria" - przestrzeń promocji designu i regionalnych przedsiębiorców na terenie terminalu lotniska Katowice Pyrzowice.

Imprezy promujące design, m.in.: konkurs „Śląska Rzecz", festiwal młodych projektantów „FestDesign", wystawy i konferencje „Design w Przestrzeni Publicznej", warsztaty projektowe „Letnia Szkoła Designu".

Kampania informacyjno-promocyjna, której jednym z elementów będzie profesjonalny portal wiedzy z bazą informacji o designie (www.design-silesia.pl).


„Design Silesia II" to projekt systemowy Samorządu Województwa Śląskiego zaplanowany do realizacji w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL. Wszystkie podjęte działania finansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego