Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2012-10-29

III nabór projektów systemowych

Nabór projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza III nabór projektów systemowych

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, obejmujących:

  • programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych do których mają zastosowanie Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pn. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r.

Projekty mogą składać organy prowadzące szkoły podstawowe (jednostki publiczne i niepubliczne), które:

  • nie przystąpiły do realizacji projektów w odpowiedzi na I i II nabór lub nie zakończyły procedury podpisania umowy o dofinansowanie;
  • rozpoczęły działalność po ogłoszeniu obu naborów, tj. po 30.09.2010;

Kwota o jaką mogą ubiegać się ww. placówki została określona w Uchwale nr 2909/198/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia sposobu podziału środków finansowych dla projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania na lata 2012-2013, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach POKL 2007-2013.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od dnia 29 października 2012r. do 30 listopada 2012r., w godzinach od 7.30 do 15.30. Instytucja Pośrednicząca PO KL nie przewiduje kolejnego naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2.

Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą:

osobiście:
w Regionalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w załączonym dokumencie pn. Dokumentacja III naboru na 2012r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. naboru, które odbędzie się w dniu 5 listopada br. w godzinach 12.00 - 14.00 w sali 4.34 w budynku Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego poniżej oraz wysłanie go na adres mailowy kcaus@slaskie.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2 listopada 2012r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 77 40 635.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego