Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Projekty konkursowe / Poddziałanie 7.2.1 / 1/POKL/7.2.1/2012 / Ocena merytoryczna

2013-01-31

Wyniki konkursu dla Poddziałania 7.2.1

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2012 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotową listę.

IOK - po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami - ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania, w ramach przedmiotowego konkursu.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego