Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2013-03-19

Wyniki otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL

"Śląskie sprawniej"

W związku z zakończoną oceną formalną i merytoryczną Ofert współpracy, w ramach otwartego naboru Partnerów, Organizator naboru publikuje poniżej wyniki Komisji ds. wyboru Partnerów do projektu.

Wszystkie Oferty współpracy, które wpłynęły w ramach przedmiotowego naboru, zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Organizator, na podstawie §4 Regulaminu naboru Partnerów do projektu systemowego pt. „Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, zaprosi podmioty, które zostały najwyżej ocenione przez Komisję ds. wyboru Partnerów na spotkanie, na którym zostaną szczegółowo omówione i zaprezentowane złożone oferty.

Ostateczne wyniki naboru Partnerów do Projektu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, po podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wyborze Partnerów do Projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. (32) 77 40 171
w godz. 07.00-15.00
oraz pod adresem:
mstempniak@slaskie.pl


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego