Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2013-05-07

Konkurs ofert współpracy w ramach otwartego naboru partnerów w celu realizacji projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów specjalistycznych”

Zaproszenie do składania ofert

                                             
Samorząd Województwa Śląskiego jako beneficjent systemowy projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie zgodnie z art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. Nr 227 z 2012 r., poz. 1658), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych".

Termin konkursu: 8 maja 2013r. - 29 maja 2013r.

Celem partnerstwa jest sprawna i wpisująca się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 oraz Program Rozwoju Technologii na lat 2010-2020 realizacja projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". Projekt zakłada realizację założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie zmian gospodarczych w regionie, służących programowaniu działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

Samorząd Województwa Śląskiego planuje w wyniku naboru wybrać trzech partnerów tj. podmioty spełniające kryteria, które zaproponowały najciekawszą propozycję udziału w projekcie, m.in. prowadzenie obserwatorium specjalistycznego w obszarze zgodnym z Programem Rozwoju Technologii oraz założeniami Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020.

Zgłoszenia należy dostarczać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do dnia 29 maja 2013 roku do godziny 15.30. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony wniosek, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu rejestrowego ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz być opatrzone dopiskiem:
„Nabór na partnera projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych"

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 15 czerwca 2013 roku.
Samorząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru Partnera.

Wszelkie informacje związane z naborem ( wniosek, list intencyjny oraz regulamin) dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl, w zakładce „Konkursy", na stronie www.efs.slaskie.pl oraz na stronie www.ris.slaskie.pl.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego