Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2013-08-26

Nabór projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza nabór projektów systemowych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

O dofinansowanie mogą występować wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi wskazane w poniższej tabeli:

Lp. Organów

Nazwa organu

Liczba oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej

1

Gmina Irządze

3

2

Gmina Jejkowice

2

3

Gmina Opatów

7

4

Gmina Włodowice

3

5

Gmina Żarnowice

2

6

Stowarzyszenie „Nasza szkoła”
(Gmina Opatów)

2

 

Źródło: Zasady  przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

Na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 przeznaczona została kwota: 1 658 130,00 zł.

Powyższe środki zostały rozdysponowane pomiędzy uprawnione podmioty zgodnie
z załącznikiem finansowym do Uchwały nr 1867/278/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.08.2013r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w załączonym dokumencie pn. Dokumentacja naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1, Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać

od dnia 26 sierpnia do 4  października 2013r., w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą:

osobiście:
w Regionalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

 

 Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

 

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego