Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2013-10-01

Generator Wniosków Płatniczych

W dniu 7 października br. Instytucja Zarządzająca (IZ) POKL udostępni nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 7.5.0. Zakres zmian w nowej wersji GPW obejmie m.in.:

  • aktualizacje słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,
  • wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie importowanie danych z tego pliku do GPW (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika nr 1),
  • zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu „data" w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność - data będzie wprowadzana przez użytkownika,
  • dodanie w module wskaźniki POKL, w części Instytucje Pośredniczące dokumentu „Procedura importu wskaźników z GPW do KSI".

Jednocześnie informujemy, że IZ POKL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GPW. Tym samym od dnia 7 do 25 października br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GPW 7.5.0.

Dodatkowo przypominamy, że wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GPW po wczytaniu do wersji 7.5.0 ulegną przekształceniu do nowej wersji GPW. Aktualizacji ulegnie suma kontrolna wniosku, a dalsza jego edycja będzie możliwa.

Aplikacja będzie możliwa do pobrania ze strony www.efs.gov.pl lub z Bazy Wiedzy w części poświęconej generatorom oraz za pomocą mechanizmu automatycznej aktualizacji dostępnej w GPW. Jednocześnie informujemy, że w dniu 7 października br. na stronie www.efs.gov.pl zostaną zamieszczone znowelizowane Zasady systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013, uwzględniające zmiany systemu monitorowania wskaźników Priorytetu V.

 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (44,1 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (62,8 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja aktualizująca) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (2,7 MB)

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego