Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Aktualności

2014-06-16

Zmiana wzorów umów

Informacja IP

Na podstawie notatki służbowej z dnia 13.06.2014 r. oraz zgodnie z Pełnomocnictwem nr 00097/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. Zastępca Dyrektora Wydziału EFS, zatwierdził zmiany w następujących dokumentach:

 

  • minimalnym wzorze umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
  • minimalnym wzorze umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
  • załączniku do minimalnych wzorów umów pn.: „Oświadczenie uczestnika projektu"
  • załączniku do minimalnych wzorów umów pn.: „Wzór Oświadczenia Beneficjenta w sprawie zmniejszenia wartości projektu"


Aktualizacja ww. dokumentów przede wszystkim dotyczyła zapisów związanych z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej nr DZF-VIII-0481-22-PTo/14 z dnia 23 maja 2014 r. 

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego