Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2014-08-06

Lista podpisanych umów/zatwierdzonych zasad realizacji projektów systemowych w 2014 roku (stan na 31.07.2014r.).

Informacja IP

Instytucja Pośrednicząca PO KL udostępnia listę podpisanych umów projektów systemowych oraz zatwierdzonych zasad realizacji projektów systemowych IP PO KL przez Zarząd Województwa Śląskiego, realizowanych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

  1. Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
  2. Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
  3. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
  4. Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego