Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2014-10-16

Mam zawód – mam pracę w regionie. To działa

Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie" przynosi efekty. Daje uczniom realną szansę na podniesienie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy. Pokazuje, że szkolnictwo zawodowe nie jest mniej prestiżowe od innych typów kształcenia i co najistotniejsze - daje młodym ludziom możliwość znalezienia pracy po zakończeniu edukacji.

Na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego Grupa Gumułka wykonała badanie ewaluacyjne działań podjętych w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie". Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Projekt oceniano głównie pod kątem skuteczności, trafności, użyteczności, efektywności oraz trwałości realizowanych w ramach niego działań.

Badanie ewaluacyjne prowadzono w okresie od czerwca do września 2014 roku. Eksperci Grupy Gumułka przeprowadzili ponad 1200 ankiet wśród uczniów - uczestników projektu. Częścią badania były też wywiady z osobami odpowiedzialnymi za projekt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach, a także z dyrektorami szkół, nauczycielami i koordynatorami projektu w miastach/powiatach. W sumie eksperci Grupy Gumułka przeprowadzili ponad 160 wywiadów  oraz panel ekspertów.

- Cele projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie" zostały zrealizowane, współpraca pomiędzy szkołami a pracodawcami przebiega pomyślnie, a uczniowie są zainteresowani utrzymaniem kontaktu z pracodawcą. Blisko dwie trzecie uczniów uważa, że wzrosła ich świadomość i umiejętności, jeśli chodzi o planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego.  Podobnego zdania jest aż 80% dyrektorów. Możemy mówić o sukcesie w postaci poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego w regionie. Ten typ kształcenia przeżywa w Polsce renesans. Warto, by był to renesans przemyślany, oparty na doświadczeniach z naszego regionu - ocenia Piotr Dusza, ekspert w Grupie Gumułka z zakresu ewaluacji projektów unijnych.

Zdaniem zdecydowanej większości dyrektorów szkół (ponad 90% ankietowanych) oraz uczestników panelu ekspertów cele projektu zostały dopasowane do potrzeb szkolnictwa zawodowego w regionie. Uczniów przyciągały przede wszystkim bezpłatne kursy oraz możliwość zdobycia doświadczenia i praktycznych umiejętności. Prawie 90% uczestników projektu wskazało formy wsparcia oferowane w projekcie jako zgodne z ich oczekiwaniami, nie wymienili natomiast żadnych działań, których w ich opinii zabrakło. Uczniowie ocenili projekt jako kompleksowy i wystarczający. Jednocześnie podkreślili, że w celu zwiększenia szans młodych ludzi na rynku pracy najważniejsze jest zapewnienie im udziału w kursach, w tym również w kursach certyfikowanych.

Dzięki udziałowi w doradztwie zawodowym, uczniowie zdobywali i poszerzali swoją wiedzę dotyczącą poruszania się po rynku pracy, ale co równie ważne, zdobywali dodatkową wiedzę dotyczącą własnej osoby, dzięki czemu wzrastała ich świadomość oraz pewność siebie.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych kursach zawodowych, wizytach studyjnych i praktykach. Każdy uczeń mógł korzystać z zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych, matematyki czy języka polskiego, a także w zajęciach  komputerowych i języków obcych. Uczniów wspierali również doradcy zawodowi, którzy pomagali im w wyborze drogi zawodowej, napisaniu CV czy przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

- Niezmiernie nas cieszą pozytywne wyniki badania ewaluacyjnego projektu - zapewnia Barbara Szafir, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego - Tym bardziej, że skala projektu, jego zasięg i towarzyszące mu liczne wyzwania były ogromne. Zakończona właśnie ewaluacja pokazała, że warto było to wyzwanie podjąć. Wnioski i rekomendacje z badania zostaną wykorzystane przy programowaniu instrumentów wsparcia szkolnictwa zawodowego w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Jednym z takich instrumentów ma być „Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020", którego głównym założeniem jest wyznaczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego w naszym regionie. Prace nad tym dokumentem już się rozpoczęły.

Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowany jest od kwietnia 2011 roku. Objął prawie 15 000 uczniów z 258 zasadniczych szkół zawodowych i techników z trzydziestu miast/powiatów województwa śląskiego. Całkowita wartość projektu to ponad 64 mln zł (w tym ponad 56 mln stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego