Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2014-12-19

Konkurs na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w woj. śląskim

Województwo Śląskie zaprasza do udziału w konkursie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w miejscowościach: Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Sosnowiec.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju koordynuje w porozumieniu z Samorządami Województw Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). W założeniach PIFE są punktami dla każdego, kto chce otrzymać m.in. informacje o możliwości uzyskania dofinansowania, realizacji, rozliczeniu i kontroli projektów z Funduszy Europejskich. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich pracujący w PIFE udzielają informacji o wszystkich programach operacyjnych. Budowa Sieci PIFE w woj. śląskim jest oparta o Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Katowicach, prowadzony przez Samorząd Województwa oraz Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (LPI) w podregionach województwa.

 1. Celem konkursu jest zapewnienie świadczenia usług informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich, poprzez wyłonienie podmiotu / podmiotów, któremu / ym Województwo powierzy prowadzenie w  podregionie we wskazanej miejscowości Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.  
 2. W województwie śląskim konkurs dotyczy uruchomienia 4 Punktów Informacyjnych, obejmujących działaniem następujące podregiony:

  podregion bielski
  obejmujący swoim działaniem powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała, obsługiwany przez LPI mający siedzibę w Bielsku-Białej;

  podregion częstochowski obejmujący swoim działaniem powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto Częstochowa, obsługiwany przez LPI mający siedzibę w Częstochowie;

  podregion rybnicki
  obejmujący swoim działaniem powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory, obsługiwany przez LPI mający siedzibę w Rybniku;

  podregion sosnowiecki
  obejmujący swoim działaniem powiaty: zawierciański, będziński, miasta: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec obsługiwany przez LPI mający siedzibę w Sosnowcu;  
 3. Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2014 r. do 23 stycznia 2015 r.
   
 4. Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich obejmuje przede wszystkim: informowanie o możliwościach pozyskania środków z Funduszy Europejskich dla wszystkich osób / instytucji zainteresowanych, udzielanie informacji na etapie ubiegania się o dotację, realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, udzielanie informacji o Funduszach Europejskich podczas indywidualnych konsultacji u klienta, organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń warsztatów, organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych, przekazywanie aktualności o działaniach LPI oraz aktualnych danych kontaktowych do GPI, dystrybucję i magazynowanie materiałów informacyjnych, współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji działań, współpracę z innymi sieciami informacyjnymi o Funduszach Europejskich, uczestnictwo w imprezach regionalnych organizowanych w podregionie, udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Organizatora, MIiR, Centrum Projektów Europejskich.  
 5. Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) lub Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz w 15% z budżetu państwa.  
 6. Pula środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie jednego Lokalnego Punktu Informacyjnego do końca 2015 r. wynosi maksymalnie 326 980,00 zł.
   
 7. O dotację mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) i jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach udzielania dotacji.  
 8. Formularz Wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, zwany dalej „wnioskiem", należy złożyć osobiście, bądź wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

w terminie do 23 stycznia 2015 r.
Za datę wpływu uznawana jest data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Organizatora.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mają możliwość przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu, w oparciu o Zasady udzielania dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich należących do Sieci PIFE w województwie śląskim, stanowiące załącznik do Uchwały nr IV/57/7/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego