Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2015-04-22

Sylwetki ekspertów Forum Dni Otwartych Funduszy Europejskich 7-8 maja 2015 r.

prof. Małgorzata Żytko

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor UW pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, współkoordynator w latach 2006 - 2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowy oraz szkolny kontekst. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki rozwoju i edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym, współpracy szkoły z rodzicami, oceniania formatywnego, kształcenia nauczycieli.

Autorka lub współautorka licznych publikacji.


Prof. Katarzyna Krasoń

Psycholog i pedagog, Kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Zajmuje się problematyką przekładu intersemiotycznego i wizualizacji przestrzennej. Prowadzi warsztaty z zakresu biblioterapii ekspresyjnej. Jest twórczynią metody kinestetycznej interpretacji poezji stosowanej w edukacji.

Założycielka Centrum Ekspresji Dziecięcej w Katowicach. Od 2003 roku organizuje Ogólnopolskie Festiwale Ekspresji Dziecięcej Centrum Ekspresji Dziecięcej oraz Ogólnopolskie Konferencje Naukowe na temat Sztuka i Edukacja, Edukacja przez Sztukę.

Uczestniczy w projekcie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Kierownik dr hab. Ewa Wysocka) współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności", jest wykonawcą części projektu - autorką narzędzia diagnostycznego Skala postaw twórczych i odtwórczych przeznaczona dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Autorka lub współautorka licznych publikacji.

Bożena Sozańska  

Nauczycielka, ekspert edukacyjny, współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej;

Bożena Będzińska - Wosik

Pedagog, fascynatka neurodydaktyki, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodzi, ekspert w komisjach egzaminacyjnych i postępowaniach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, założycielka nauczycielskiego klubu dyskusyjnego "SYNAPSA";

Jej pasją i misją jest szkoła przyjazna uczniowi i taką szkołę tworzy codziennie.

Wielokrotnie nagradzana: Medal „Serce Dziecku" - 1993 r., Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - 2012 r., Odznaka „Za Zasługi  Dla Miasta Łodzi" - 2010 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2010 r., Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty - 2005 r., Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi -  1999 r., 2003 r., 2007 r., 2010 r.


Józef Franczok  i Marcin Kolanus

PORT Architekci, projektanci obiektów szkolno-przedszkolnych, w tym Publicznego Przedszkola w Chróścicach;

PORT oznacza dla nich otwartość. Odwagę spoglądania daleko w nieznane. Oddychanie świeżym powietrzem. Miejsce, w które różne jednostki przybywają i odpływają. W porcie zawarte jest wiele znaczeń. Różnorodność i stabilizacja, technika i siła żywiołu, świeżość, zapach i smak oceanu... Współpraca i indywidualność. Wolność, radość, czasem tęsknota.


Aleksandra Januszkiewicz

Dyrektor przedszkola Dziecięcy Ogród Możliwości z Katowic;

Od 2006 roku z ramienia Fundacji „Elementarz" organizator edukacji przedszkolnej (kilkadziesiąt placówek przedszkolnych na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, dolnośląskiego).

Z pedagogiką Marii Montessori po raz pierwszy zetknęła się w marcu 2008 r., podczas zajęć w jednym z przedszkoli montessoriańskich. Ujęła ją wówczas wiarą w ogromne możliwości dziecka i jego inteligencję. Późniejsze studia nad literaturą, spotkania z praktykami, warsztaty i szkolenia umocniły przekonanie do montessoriańskiej koncepcji wychowania do wolności opartej na duchowym planie rozwoju dziecka, na doznawaniu ciepła, miłości, szacunku i zrozumienia.

W przedszkolu Dziecięcy Ogród Możliwości realizowany jest projekt: „Klucze do świata" dofinansowany w ramach PO KL 2007-2013.

Joanna Ganowicz

Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;

Lider projektu „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" dofinansowanego w ramach PO KL 2007-2013 (strona projektu)

 

Anna Tatarska

Przedstawicielka Politechniki Poznańskiej; członek zespołu ds. merytorycznej obsługi praktyk w laboratoriach w ramach projektu „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" dofinansowanego w ramach PO KL 2007-2013 (strona projektu)

Agata Kluczewska

Założycielka i mentorka Szkoły Demokratycznej w Krakowie;

W prowadzonej szkole dzieci zdobywają wiedzę i potrzebne im umiejętności bez przymusu, dzwonków i typowych podręczników, w domowej atmosferze i w bliskim kontakcie z mentorami - osobami dorosłymi odpowiedzialnymi za wspieranie ich w rozwoju.

Chce dobrej edukacji dla swoich dzieci (Rodzice), nie chce zmuszać dzieci do „książkowej", sztampowej nauki (Nauczyciele), chce mieć frajdę z nauki i poczucie, że daje dzieciom szacunek i możliwość wyboru (Wszyscy). I... lubi się uczyć, a w każdym z nas jest sporo z dziecka.

 

Małgorzata Matecka

Polonistka, nauczycielka z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi;

Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Nigdy Więcej", wraz z którym organizuje Wojewódzki Przegląd Zespołów Młodzieżowych "Równi i różni", podczas którego młodzi muzycy, reprezentujący różne style i gatunki, przedstawiają utwory związane z tematyką równości i tolerancji.

Prowadzi też szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, policjantów i wolontariuszy, poświęcone językowi nienawiści rasowej problemom rasizmu i antysemityzmu na stadionach, edukacji dla tolerancji.

Od kilku lat prowadzi warsztaty polonistyczne w łódzkim Pałacu Młodzieży, w tym m.in. Grupę Literacką Silva rerum oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Sylwia Hull-Wosiek

Uprawia kreatywność od kilkunastu lat.

Wiedzę zdobyła na studiach pedagogicznych, podyplomowych psychologicznych, w szkole Gestalt i na kursach z Analizy Transakcyjnej, doświadczenie - m.in. na stanowisku związanym z zarządzaniem ludźmi, wykonując pracę trenera, wykładając na studiach podyplomowych (m.in.: Design Managment, rozwój kreatywności), uczestnicząc w procesach innowacyjnych w firmie Meble Vox, projektach takich jak Nowy Folk Design.

Prowadzi autorskie treningi w zakresie kreatywności oraz budowania interdyscyplinarnych zespołów. Techniki kreatywne opiera na potrzebach klienta, użytkownika, czy odbiorcy.

W centrum jej zainteresowań zawsze jest człowiek.

Paweł Jaworski


Członek Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, Fundacji „Napraw sobie miasto", stały współpracownik czasopisma Autoportret wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury.

Z wykształcenia filozof i architekt, zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym. Przygotowuje i prowadzi warsztaty projektowe metodami partycypacyjnymi.

Fanatyczny miłośnik życia „na blokach" i centrów miast. Cierpi na intelektualne ADHD, na większość pytań odpowiada kolejnymi pytaniami.

prof. Kazimiera Wódz

Kierownik Zakładu Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. wokół problematyki socjologii miast i regionu  tj. świadomości regionalnej, świadomości ekologicznej, jakości życia, ubóstwa miejskiego, marginalizacji oraz underclass.

Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów Studiów Socjologicznych I i II Stopnia na Uniwersytecie Śląskim, a także dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Autorka lub współautorka licznych publikacji.


Wojciech Kłosowski

Ekspert samorządowy, specjalista w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego. Doradza samorządom lokalnym w Polsce i kilku innych krajach Europy.

Zajmuje się między innymi rewitalizacją obszarów miejskich, lokalnymi politykami społecznymi i strategiami rozwoju kultury.
Autor i redaktor licznych publikacji z tych dziedzin, m.in. „Wyspy szans; jak budować strategie rozwoju lokalnego" i „Kierunek kultura, promocja regionów poprzez kulturę" .

Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.

Dagmara Hajda-Mliczyńska

Architektka i urbanistka. Przez wiele lat pracowała w samorządzie i agendach rządowych (ostatnio jako Radca Ministra Rozwoju Regionalnego). Obecnie współpracuje, jako doradca i konsultant, z polskimi instytucjami samorządowymi, naukowo-badawczymi, bywa również ekspertem organów UE.

Zajmuje się rewitalizacją i rozwojem miast.

Autorka lub współautorka ponad 70 opracowań dotyczących rozwoju i rewitalizacji miast, planowania przestrzennego, polityki regionalnej.

Przemo Łukasik

Architekt, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Ecole d'Architecture Paris-Villemin we Francji.

Wraz z Łukaszem Zagałą prowadzi pracownię Medusa Group - na początku w Giwicach, a obecnie w Bytomiu w pofabrycznym budynku zaadoptowanym na potrzeby biura.

Dwukrotnie był nominowany z Łukaszem Zagałą do nagrody Miesa van der Rohe: za Bolko Loft, w którym mieszka (pierwszy loft w Polsce) i dom w Żernicy. Medusagroup jest także laureatem wielu konkursów krajowych jak i zagranicznych.

Zainteresowanie Przema wzornictwem oraz drugim życiem przedmiotow/obiektów (re-use) przejawia się w architekturze biura oraz projektami z pogranicza sztuki, designu i projektowania społecznie zaangażowanego (adaptacja spichlerza na lofty, Klopsztanga i regał Kista z Wojtkiem Eksnerem).

Tomasz Pactwa

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Warszawy


dr Justyna Kucharczyk

Absolwentka wzornictwa przemysłowego na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w Katedrze Komunikacji Wizualnej, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;

Prowadzi zajęcia z Podstaw Komunikacji Wizualnej oraz zajęcia w dyplomującej Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej. Od 2005 jest ekspertem w zespole doradczym Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Zajmuje się projektowaniem Całościowych Identyfikacji oraz Systemów Informacji Wizualnej.

Niektóre realizacje:
Całościowa identyfikacja Geoglobe(zespół), Talk2 me, Dan Bygs, Revita Silesia (zespół), Expansion;
System informacji wizualnej dla Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (wyróżnienie Śląska Rzecz 2006);
System informacji wizualnej dla portu lotniczego w Katowicach Pyrzowicach (wyróżnienie Śląska Rzecz 2008) (zespół);

Waldemar Jan

Animator i lider, rewitalizator i koordynator projektów, Prezes Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, współtwórca działających w jego ramach Centrum Aktywności Lokalnej i otwarte w kwietniu 2014 Centrum Zimbardo.

Od wielu lat związany z katowickim Nikiszowcem, który dzień po dniu rewitalizuje. Wspiera instytucje lokalne, regionalne i krajowe w rozsądnym podejściu do rozwoju społeczności lokalnych i rewitalizacji.

Anna Żygulska

Przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Środki i okolic Śródeja;

Działała w ramach projektu „Rewitalizacja w budowie - budujemy zręby rewitalizacji w Polsce" - projekt zrealizowany przez Oddział Rewitalizacji Biura Rozwoju Miasta - Urząd Miasta Poznania.


dr Krzysztof Herman

Architekt krajobrazu, adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW, nauczyciel akademicki na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz na kierunku Gospodarka Przestrzenna, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Harvard Graduade School of Design w USA, członek grupy projektowej Parque-no, z którym realizował projekty m.in. w Galerii Kordegarda, na Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach, Festiwalu Land Art W Toruniu czy „Przebudzeniu" Galerii El w Elblągu (Kompostex - lokalny system kompostowania i ogród społecznościowy). Tworzył także zielone instalacje w galerii Heppen Transfer („Teren Zamknięty, czyli Garden Peepshow"), prowadził warsztaty m.in. w Zachęcie, Centrum Nauki Kopernik, na Festiwalu Łódź Design, w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej.

Z Fundacją „Na Miejscu" (w której jest przewodniczącym rady) i nowojorskim Project for Public Spaces w latach 2012-2013 realizował grant Fundacji Batorego dotyczący rewitalizacji skweru na warszawskiej Woli.

Prezes Mazowieckiego Oddziału SPAK (Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu), z którym w 2014 roku organizował m.in. cykl spacerów prezentujących proekologiczne rozwiązania w architekturze krajobrazu.

Pracuje także dla Europejskiej Federacji Architektury Krajobrazu (EFLA) w grupie d/s komunikacji oraz przy międzynarodowym programie badawczym EU-Teach, dotyczącym standardów nauczania architektury krajobrazu w Unii Europejskiej. Członek Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj" oraz Harvard Club of Poland (członek kapituły konkursu „Droga na Harvard„). Pracował m.in. przy rewaloryzacji wiktoriańskiego założenia ogrodowego w Irlandii, realizował ogrody, projektuje tereny zieleni i przestrzenie publiczne.

We wrześniu 2009 roku zorganizował, dzięki pomocy stołecznego Biura Ochrony Środowiska, pierwszy warszawski Park(ing) Day, tworząc mini-parki na miejscach parkingowych w ścisłym centrum miasta. Jest współtwórcą programu cyklu „Zielonych Debat - śniadań na trawie" organizowanego w 2009 przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Finalista konkursu „Polacy z Werwą".

Ludwika  Ignatowicz

Absolwentka socjologii w Collegium Civitas oraz pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

Przygodę z OdBlokuj rozpoczęła przy realizacji projektu M3 w Dolince Służewieckiej.

Interesuje się socjologią miasta, problematyką partycypacji społecznej oraz lokalnymi problemami mieszkańców. W ramach odNOWY współorganizuje akcje na podwórkach przy Stalowej, Środkowej i Naczelnikowskiej.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego