Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności

2015-12-30

Informacja dotycząca monitorowania skrzynek odbiorczych w systemach SEKAP/ePUAP ze względu na trwające prace Komisji Oceny Projektów

Z uwagi na wieloetapowość Komisji Oceny Projektów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przypomina Beneficjentom, iż obowiązuje elektroniczny system komunikacji, co oznacza konieczność bieżącego monitorowania skrzynek odbiorczych na platformach Sekap/ePUAP.

Ponadto przypominany, iż potwierdzeniem złożenia wniosku/pisma jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które dla instytucji publicznych ma formę Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia i jest dowodem dostarczenia dokumentu elektronicznego na skrzynkę kontaktową SEKAP/ePUAP. UPO jest również formą elektronicznej zwrotki zarówno dla Instytucji jak i dla Beneficjenta.

Za pomocą SEKAP można sprawdzać również stan sprawy - czyli podglądać na jakim etapie znajduje się sprawa w urzędzie. System SEKAP przewiduje też wysłanie powiadomień poprzez sms lub e-mail.

Podczas odbierania pisma z urzędu należy wykonać następujące czynności:

  • Sprawdzić podpis e-paczki,
  • Podpisać urzędowe poświadczenie odbioru,
  • Przeczytać wiadomość.


Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego https://rpo.slaskie.pl/czytaj/lokalny_system_informatyczny_2014
zostały zamieszczone filmiki instruktażowe:

  • zakładanie skrzynki kontaktowej na Platformie SEKAP
  • odebranie pisma z urzędu na Platformie SEKAP


Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216), w przypadku nieodebrania pisma przez klienta, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego