Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Pytania i odpowiedzi / Priorytet VIII

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli chcesz zadać pytanie związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wybierz poniżej zamieszczony link.

Zadaj pytanie :.


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Zapytanie z dnia: 26-08-2010

Pytanie:
Co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem szkolenia praktyczne?

Odpowiedź:
Pojęcie "szkolenie praktyczne" należy interpretować zgodnie z jego językowym znaczeniem, tzn. jako szkolenie, którego uczestnik bierze udział w aktywnych (tzn. nie wykładowych) formach zdobywania (rozwijania) wiedzy i ćwiczenia umiejętności przeznaczonych do zastosowania w praktyce. Przykładem szkolenia praktycznego (o charakterze np. warsztatu) są szkolenia zawodowe, obejmujące obsługę maszyn i urządzeń.

Zapytanie z dnia: 26-08-2010

Pytanie:
Czy konieczne jest realizowanie staży jak i szkoleń zarówno w przedsiębiorstwie jak i w jednostce naukowej; czy można przewidzieć np. staże w obu instytucjach a szkolenia tylko w jednej z nich?

Odpowiedź:
W ramach jednego projektu mogą, być realizowane staże lub szkolenia praktyczne (tzn. tylko staże, tylko szkolenia praktyczne, albo obie te formy łącznie). Należy jedynie mieć na uwadze, że zarówno staże, jak i szkolenia muszą, odbywać się bądź w przedsiębiorstwach (naukowcy), bądź w jednostkach naukowych (przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw) oraz być zgodne z celami Działania 8.2, tzn. efektywnie i bezpośrednio przyczyniać się do transferu wiedzy i zacieśnienia współpracy między sferą nauki i biznesu. Nie jest wymagane aby ww. staże i szkolenia praktyczne odbywały się na zasadzie wymiany pracowników jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Zapytanie z dnia: 26-08-2010

Pytanie:
Co rozumiemy pod pojęciem wysoko wykwalifikowany personel?

Odpowiedź:
Definicja zawarta jest w rozporządzeniu (WE) nr 800/2008 - art. 30 pkt 5. „Wysoko wykwalifikowany personel” oznacza badaczy, inżynierów, projektantów i osoby odpowiedzialne za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe. Do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie.

Zapytanie z dnia: 26-08-2010

Pytanie:
Co rozumiemy pod pojęciem zespołu działającego na uczelni?

Odpowiedź:
Definicja zespołu działającego na uczelni odnosi się do definicji „zespołu”, która mówi, iż jest to grupa ludzi posiadająca wspólny cel i współpracująca ze sobą. W odniesieniu do Poddziałania 8.2.1 jest to grupa ludzi działająca na uczelni bądź w jednostce naukowej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności. Finalnym rezultatem takiego działającego zespołu powinna być firma typu spin off lub spin out.

Zapytanie z dnia: 26-08-2010

Pytanie:
Czy działalność takiego zespołu musi być w jakikolwiek sposób sformalizowana oraz czy ma znaczenie data rozpoczęcia działalności przez ten zespół (w przypadkach gdy działalność takiego zespołu zostanie zatwierdzona tuż przed ogłoszeniem konkursu lub w trakcie trwania projektu)? Czy promocja ma być skierowana do zespołów już w jakiś sposób działających na uczelni lub w jednostce naukowej? Czy w działania promocyjne powinny zostać włączone zespoły już działające na uczelni lub w jednostce naukowej?

Odpowiedź:
Nie jest to regulowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Ważne jest natomiast to aby we wniosku szczegółowo opisać cele, zadania i działalność zespołu


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego