Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 9.4 / 1/POKL/9.4/2009 / Aktualności

2009-06-08

Nowelizacja SzOP PO KL a trwające nabory projektów konkursowych

Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o dokończeniu aktualnie prowadzonych naborów wniosków zgodnie z zasadami dotychczas obowiązującej wersji SzOP.

W związku z przeprowadzeniem przez Instytucję Zarządzającą PO KL nowelizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  oraz określeniem daty jego obowiązywania na 1 czerwca 2009r, informuję  co następuje.

W  przypadku zmiany warunków naboru wniosków, wynikających z nowelizacji dokumentów programowych instytucja pośrednicząca, związana jest zapisami art. 29 ust. 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wynika z nich,  że  IOK nie może dokonywać zmian warunków konkursu  w trakcie prowadzonego naboru wniosków (do momentu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektów) które spowodowałby pogorszenie zasad konkursu, warunków realizacji projektu lub wiązałby się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na beneficjentów ubiegających się o  dofinansowanie. Wobec powyższego, w przypadku konkursów, w których aktualnie prowadzony jest nabór wniosków IP podjęła decyzję o dokończeniu naboru zgodnie z zapisami dotychczas obowiązującej wersji SzOP.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego