Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 9.2 / 1/POKL/9.2/2009 / Ocena formalna

2009-06-25

Aktualizacja listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2009

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

W związku z zakończeniem procesu oceny formalnej wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2009 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim i przekazaniem projektodawcom informacji o jej wynikach, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) przedstawia zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej.

Powyższa lista może zostać rozszerzona o wnioski, które zostaną poprawnie uzupełnione (zgodnie z uwagami i w terminie wskazanym przez IOK).

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego