Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Aktualności / Wytyczne

2009-10-05

Nowelizacja formularza PEFS 2007

Informacja dla benficjentów

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowała i udostępniła Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 wraz z instrukcją wprowadzania danych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na istotne zmiany w instrukcji związane z wprowadzaniem danych i obsługą Formularza PEFS 2007:

Zgodnie ze zaktualizowaną instrukcją uczestnik projektu zostaje zarejestrowany w Formularzu PEFS 2007 z chwilą przystąpienia do projektu. Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność składa wypełniony Formularz PEFS 2007 zawierający dane osób, bądź instytucji, które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły czy też przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu. Jest to zasadnicza zmiana. Poprzednia wersja instrukcji Formularza PEFS 2007 zawiera dane tylko tych uczestników, którzy zakończyli udział w zaplanowanej formie wsparcia w okresie, za który składany jest wniosek beneficjenta o płatność.

Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 została dostosowana do zakresu danych wskazanych w Zasadach Sprawozdawczości i zbiera dane uczestników projektów w podziale na: 

  • uczestników indywidualnych 
  • uczestników instytucjonalnych.

Ponadto w wersji 2.0 Formularza PEFS 2007 został zmieniony sposób logowania uczestników. Tym samym przystępując do pracy z Formularzem PEFS 2007 należy wprowadzić identyfikator wraz z hasłem. Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II Stopnia przekazując Beneficjentowi Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 przekaże także dane do konta administracyjnego.

Jednocześnie informujemy, że Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0 obowiązuje bezwzględnie wszystkich nowych Beneficjentów, którzy nie złożyli do tej pory Wniosku o płatność.
W przypadku projektów już realizowanych Beneficjent może składać na starych zasadach Formularz w wersji 1.0 lub 2.0 do dnia 31 grudnia 2009r. Czas ten przeznaczony jest na uzupełnienie danych dotyczących osób, które rozpoczęły udział w przewidzianej formie wsparcia. Beneficjent, który ukończy realizację projektu do dnia 31 grudnia 2009r. nie ma obowiązku uzupełniania danych (dotyczy projektów konkursowych i systemowych).

Nowa wersja Formularza PEFS 2007 nie dotyczy projektów zakończonych.

Z dniem 1 stycznia 2010r. Formularze PEFS przygotowane według starych zasad nie będą przyjmowane.


Plik spakowany Instrukcja [1465kB]

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego