Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 9.1.1 / 1/POKL/9.1.1/2010 / Ocena formalna

2010-04-16

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.1/2010

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków w ramach konkursu zamkniętego  nr 1/POKL/9.1.1/2010 dla Podziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, IOK przedstawia listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej.

Komisja Oceny Projektów rozpoczęła ocenę merytoryczną wniosków znajdujących się  na przedmiotowej liście w dniu 09.04.2010r. Planowany termin wysłania do Projektodawcy pisma informującego o wynikach oceny merytorycznej zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przypada na dzień 27.05.2010r.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego