Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 9.4 / 1/POKL/9.4/2010 / Podpisane umowy

2011-04-15

Umowy w ramach Działania 9.4, 9.5 i 7.3 oraz Poddziałania 9.1.2, 9.1.1 i 7.2.1 POKL

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4, 9.5 i 7.3 oraz Poddziałania 9.1.2, 9.1.1 i 7.2.1 POKL

W okresie od 15.03.2011 r. do 14.04.2011 r. Urząd Marszałkowski w Katowicach zawarł:

  • 4 umowy na realizację projektów w ramach  Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
  • 4 umowy na realizację projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
  • 6 umów na realizację projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
  • 4 umowy na realizację projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
  • 29 umów na realizację projektów w ramach konkursu dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
  • 31 umów na realizację projektów w ramach konkursu dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego