Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 7.3 / 1/POKL/7.3/2010 / Podpisane umowy

2011-09-06

Kolejne umowy podpisane

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.5 i 7.3 oraz Poddziałania 8.2.1 i 7.2.1 POKL

W okresie od 01.08.2011 r. do 31.08.2011 r. Samorząd Województwa zawarł:

  • 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
  • 3 umowy na realizację projektów w ramach konkursu dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
  • 3 umowy na realizację projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
  • 1 umowę na realizację projektu z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • 1 umowę na realizacje projektu w ramach konkursu dla Priorytetu VIII  Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców.

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego