Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty systemowe / DoktoRIS / Informacje o projekcie / Informacja o projekcie 2012

2012-01-10

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu systemowego "DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska"

W oparciu o przepisy Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/15/9/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. oraz na mocy Uchwały nr 10/111/IV/2012 z dnia 5 stycznia 2012 roku podjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w okresie od 9 stycznia 2012 roku do 10 lutego 2012 roku.

Projekt systemowy „DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" realizowany jest przez Samorząd Województwa w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i skierowany jest do doktorantów kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską o zakresie i tematyce zgodnej z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT), tj. uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Śląskiego.

Stypendia będą przyznawane na okres dwóch semestrów akademickich w wysokości do 4 500 zł miesięcznie, z możliwością przedłużenia o dwa kolejne semestry pod warunkiem dalszego spełniania kryteriów formalnych.

Doktorant ubiegający się o stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • stale zamieszkiwać na terenie Województwa Śląskiego,
  • być uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) na terenie Województwa Śląskiego,
  • być uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej wpisującymi się w kluczowy obszar technologiczny i grupę technologii składowych wskazanych w PRT (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów),
  • przygotowywać pracę doktorską w zakresie i o tematyce uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Śląskiego, tj. wpisujących się w wybrany przez Wnioskodawcę kluczowy obszar technologiczny,
  • nie pobierać w ramach innego projektu stypendialnego realizowanego w działaniu 8.2 (tj. Poddziałania 8.2.1 lub 8.2.2) PO KL stypendium dla doktorantów za okres, na jaki będzie przyznane stypendium w ramach Projektu „DoktoRIS".

Szczegółowe warunki i tryb przyznania stypendium zawiera Regulamin przyznawania stypendiów  w ramach projektu „DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska".

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić on - line za pośrednictwem strony internetowej: http://www.doktoris.us.edu.pl/generator/


Informacje nt. uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Wydziale EFS Urzędu Marszałkowskiego

Zespół ds. Projektu DoktoRIS
tel. 032 77 40 914
tel. 032 77 40 993
tel. 032 77 40 994


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego