Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 9.2 / 1/POKL/9.2/2011 / Procedura odwoławcza

2012-01-24

Wyniki konkursu 1/POKL/9.2/2011 po zakończeniu procedury odwoławczej

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy rankingowej wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2011 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotową listę.

IOK jednocześnie informuje, iż zgodnie z zapisem punktu 6.11 Zasad dokonywania wybory projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o nieprzyznaniu dofinansowania przedmiotowemu wnioskowi, ze względu na zaistnienie nowych, nieznanych osobie oceniającej na etapie oceny wniosku o dofinansowanie okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji.

Dnia 20 stycznia 2012 r. została podpisana przez Zarząd Województwa Śląskiego umowa partnerska na rzecz realizacji projektu systemowego w ramach Działania 9.2 pt.: Mam zawód, mam pracę w regionie, w której załączniku nr 3 zostały wymienione: Technikum nr 2 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie, jako biorące udział w przedmiotowym projekcie systemowym. Wobec powyższego - zgodnie z zapisem ww. umowy partnerskiej Zespół Szkół Zawodowych nr 2 bierze udział w Projekcie systemowym w ramach Działania 9.2 pt.: Mam zawód, mam pracę w regionie, którego realizacja rozpoczęła się dnia 1 kwietnia 2011 roku, tym samym projekt złożony w konkursie 1/POKL/9.2/2011 przez BASKAR GRZEGORZ PIEKARSKI pt.: POMOCNA DŁOŃ nie spełnia wymogów niezbędnych do uzyskania dofinansowania.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego