Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 9.1.2 / 1/POKL/9.1.2/2011 / Podpisane umowy

2012-08-10

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1, 9.1.2 i Działania 9.4 i 9.5 POKL

W okresie od 01.07.2012r. do 31.07.2012 r. Samorząd Województwa Śląskiego zawarł:

  • 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
  • 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu z komponentem ponadnarodowym  dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  • 2 umowy na realizację projektów w ramach konkursu dla Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
  • 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego