Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 7.3 / 1/POKL/7.3/2011 / Podpisane umowy

2012-09-11

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1, 8.2.1 i 9.1.2 oraz Działania 7.3, 9.4 i 9.5 POKL

Informacja IP

W okresie od 01.08.2012r. do 31.08.2012 r. Samorząd Województwa Śląskiego zawarł:
- 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
- 1 umowę na realizację projektu z komponentem ponadnarodowym w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnica w  jakości usług edukacyjnych
- 13 umów na realizację projektów w ramach konkursu dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
- 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
- 32 umowy na realizację projektów w ramach konkursu dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego