Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
Projekty konkursowe / Poddziałanie 9.1.1 / 1/POKL/9.1.1/2012 / Procedura odwoławcza

2012-11-21

Wyniki konkursu 1/POKL/9.1.1/2012 po procedurze odwoławczej

Informacja Instytucji Pośredniczącej PO KL

Lista rankingowa wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2012 dla Poddziałania 9.1.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego listy rankingowej wniosków, które z pozytywnym skutkiem zakończyły etap procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2012 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotową listę.

IOK - po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami - ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania, w ramach przedmiotowego konkursu.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego