Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Działanie 9.5 / 1/POKL/9.5/2011 / Podpisane umowy

2013-06-14

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.4, 9.2 i 9.5, Poddziałania 7.2.1, 7.2., 8.2.1 oraz 9.1.2 POKL

Informacja Instytucji Pośredniczacej PO KL

W okresie od 02.05.2013r. do 31.05.2013 r. Samorząd Województwa Śląskiego zawarł:

- 6 umów na realizację projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
;

- 1 umowę na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej;

- 5 umów na realizację projektów w ramach Działania  7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy;

- 1 umowę na realizację projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw;

- 1 umowę na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;

- 1 umowę na realizację projektu w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;

- 28 umów na realizację projektów w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego