Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Projekty konkursowe / Poddziałanie 9.1.1 / 1/POKL/9.1.1/2013 / Procedura odwoławcza

2013-09-26

Wyniki konkursu dla Poddziałania 9.1.1 po zakończeniu procedury odwoławczej

Informacja Instytucji Pośredniczącej

Lista rankingowa wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu w zakresie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2013.


W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu w zakresie oceny merytorycznej, w których przewidziano objęcie wsparciem dzieci niepełnosprawnych lub dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje przedmiotową listę.


IOK - po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami
- ogłosi na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania, w ramach przedmiotowego konkursu.

 


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego