Mapa
Wyszukiwarka
O mapie
Beneficjent (siedziba beneficjenta)Mapa projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach PO KL

Schemat działania
Mapa sortuje projekty dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze względu na lokalizację beneficjenta, który dany projekt zgłosił, natomiast w sytuacji w której projekt realizowany był przez większą liczbę partnerów - ze względu na siedzibę lidera. Dla inwestycji oznaczonych jako "Projekty Województwa Śląskiego" wyświetlane są informacje na temat projektów, dla których Województwo jest beneficjentem (liderem).

Zakres prezentowanych informacji
Przedstawione informacje dotyczą 4 priorytetów komponentu regionalnego PO KL oraz Działań i Poddziałań.
  • Priorytet, Działanie, Poddziałanie
  • Numer umowy o dofinansowanie
  • Powiat/Gmina (na terenie których działa beneficjent)
  • Kwota dofinansowania w PLN (aktualizowana w przypadku pomniejszenia wysokości dofinansowania)
  • Całkowity koszt projektu w PLN
Realizacja Art4net s.c.
Dane za okres do 11 czerwca 2014 roku
Proszę wybrać warunki przeszukiwania bazy.